niedziela, 2 grudnia 2012

nie będzie nam nie będzie siebie brak


N i e  b ę d z i e m   p ł a k a ć
N i e  b ę d z i e m  b i a d a ć
N i e  b ę d z i e m  n a  ż y c i e  t a r g a ć  s i ę
N i e  b ę d z i e m  w r a c a ć
A n i  w y b a c z a ć
N i  w  s a m o t n o ś c i  u p i j a ć  s i ę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz