poniedziałek, 7 maja 2012

zwykły świat, a tak wielki. za duży.

D l a   s i e b i e   l o s   n a s   s t w o r z y ł   d w o j e ,
L e c z   n a s   r o z d z i e l i ł   t r a f   ż y w o t a
  I   t w e   s ł o d y c z e   n i e   s ą   m o j e ,
N i e   m ó j   t w ó j   u ś c i s k   i   p i e s z c z o t a .

Ż y j e m y   j e n o   w   s n a c h   o   s o b i e ,

G d z i e ś   n a   w y ż y n a c h   p o n a d   ś w i a t e m ,
G d z i e   n a w e t   u ś m i e c h   j e s t   w   ż a ł o b i e ,
G d z i e   z i m n o   w i o s n ą   j e s t   i   l a t e m .

  R ó ż   s z c z ę s n y m   k w i e c i e m   n i e   w i e ń c z o n e ,

L e c z   n a d   ł z y   w y ż s z e   i   d u m n i e j s z e ,
S i ę g a j ą   w   n i e b o   p o   k o r o n ę 
G w i a z d   s e r c a   n a s z e   n i e t u t e j s z e .

  T a m   s i ę   k o c h a m y   b l a d z i ,   n i e m i ,

O c z a r o w a n i   p r z e z   c i s z   g ł u s z e , 
  J a k   j e s z c z e   n i g d y   s i ę   n a   z i e m i 
D w i e   l u d z k i e   n i e   k o c h a ł y   d  u s z e .

N i e c h a j   t ę s k n o t y   w i e c z n e j   s i ł a 

P r z e p o i   i s t n o ś ć   n a s z ą   c a ł ą ,
B y   m i ł o ś ć   b ó l e m   n a g r o d z i ł a
T o ,   c z e g o   s z c z ę ś c i e   n a m   n i e   d a ł o .CMB

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz