piątek, 6 kwietnia 2012

zróbcie sobie miejsce ...

A   g d y b y ś m y   n i g d y   s i ę   n i e   s p o t k a l i 
M i n ę l i   n a   ż y c i a   t l e ? 
I   g d y b y   n a s   n i c   n i e   ł ą c z y ł o   w c a l e 
A   w s p ó l n y   l o s   w a h a ł   s i ę  ? 

K t o   p o s t a n a w i a , 
Ż e   j e d y n y   r a z   n a   Z i e m i  
N a   j e d n ą   c h w i l ę ,   t y   i   j a 
O d n a j d u j e m y   s i ę 
I   z w y k ł e   t o   z d a r z e n i e   m o ż e   o d m i e n i ć   c a ł y   ś w i a t ? 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz